Versnelcoalitie-persVersnelcoalitie-pers

Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil met nieuwe groene lening verduurzaming versnellen

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen, een samenwerking van partijen uit de markt en de publieke sector, wil de verduurzaming van Nederlandse koopwoningen flink versnellen. De coalitie wil dit doen door een nieuw type persoonlijke lening te introduceren, met een leenkader dat uitgaat van energiebesparingen als leenruimte. Om dit type lening betaalbaar en bereikbaar te maken voor zo veel mogelijk woningeigenaren zoekt de coalitie de samenwerking met de overheid.

Om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving moeten er tussen 2019 en 2030 zo’n 300.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. In de afgelopen jaren werd een tempo van slechts 30.000 gerealiseerd, aldus het TNO. Naast materiaal- en personeel-schaarste, is er nog een andere belangrijke reden waarom het benodigde tempo niet behaald wordt. Het ontbreekt woningeigenaren namelijk aan goede informatievoorziening, en spaargeld of betaalbare financiering. Zo heeft volgens DNB de helft van de woningeigenaren onvoldoende spaargeld voor duurzame investeringen. Zij zijn aangewezen op een hypotheek (vooral gunstig bij een verhuizing, grote verbouwing of zeer grote investeringen) of een persoonlijke lening (op dit moment te duur en een passend leenkader ontbreekt).

Ook onder de groep woningbezitters die wél voldoende spaargeld hebben, blijkt een groot gedeelte niet bereid om duurzame investeringen te doen vanwege een gebrek aan informatie over de mogelijkheden, en moeite met het maken van een goede kosten/batenberekening. Dit terwijl, zeker gezien de gestegen energieprijzen, investeren in een duurzamere woning vaak rendabel is. De coalitie met leden uit de markt (Dynamic Credit, Triodos, VFN) en de publieke sector (Nibud, SVn) is ervan overtuigd dat de markt goed in staat is om een brede groep woningeigenaren te helpen bij het maken van een goede berekening van de potentiële energiebesparing op basis van bestaande normen, het maken van een goede businesscase voor het verduurzamen van woning, en daar ook betaalbare financiering voor te krijgen.

Deze uitdaging kan het beste aangegaan worden in samenwerking met de overheid. Door de juiste marktomstandigheden te creëren kan de overheid samen met de markt zo veel mogelijk woningeigenaren bereiken en activeren om te verduurzamen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De overheid kan hierbij helpen door middel van drie acties.

1) Het goedkeuren van het voorstel van de coalitie voor een helder, gestandaardiseerd leenkader voor groene leningen. Zo krijgen meer woningeigenaren toegang tot een betaalbare lening voor verduurzaming. 2) Om geldverstrekkers te ondersteunen bij het breed aanbieden van betaalbare groene leningen vraagt de VGW de overheid om overheidsmiddelen efficiënt en doelmatig in te zetten voor risicoafdekking van dit nieuwe type lening. Dit zal net als bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) leiden tot een lagere rente voor de consument en betere consumentenbescherming. 3) Voor de meest kwetsbare en moeilijk te bereiken woningeigenaren (“niet-kunners” en VvE's) kan het Nationaal Warmtefonds ingezet worden als ondersteunend instrument aan de markt.

We staan als Nederland voor een massale vergroeningsopgave – er moeten nog zo’n X miljoen woningen verduurzaamd worden voor 2030. Willen we dit halen, dan is er niet één oplossing die voor iedereen werkt. De coalitie is ervan overtuigd dat met deze nieuwe verduurzamingslening meer huiseigenaren snel bereikt kunnen worden om hun woning te verduurzamen. Op www.versnelcoalitie.nl zet de groep uiteen hoe zij deze versnelling precies willen bereiken, en hoe eenvoudig het kan worden voor consumenten om dit proces te doorlopen.